Souhlas se zpracováním osobních údajů


1) Tímto udělujete souhlas společnosti

AntikvariatElement.cz, IČ:71961950, se sídlem Mánesova 1516/65, 120 00, Praha 2 - Vinohrady

3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail: info@antikvariatelement.cz

4) Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5) Osobní údaje Správce poskytne následujícím zpracovatelům: 
-Smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 
-Poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické apod.). 

6) Používáme cookies? Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

7) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

* na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;

* na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;

* na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);

* na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;

* na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;

* vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

8) V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.